Eläimet tuovat hyvinvointia ihmisille

Kun puhutaan koirien ja muiden eläinten hyvinvoinnista, on syytä huomata, että kyse ei ole vain siitä, että ihminen huolehtii eläimen hyvinvoinnista – yhteys toimii myös toisinpäin. Eläimet tuovat tutkitusti hyvinvointia ihmisille.

Ihmiset ottavat lemmikkejä monista eri syistä. Joskus taustalla on yksinkertaisesti tapa ja tottumus: perheessä on aina ollut kultainennoutaja tai joku muu koira, ja on vaikea kuvitella elämää ilman koiria. Monet erikoistuvat tiettyyn rotuun ja ryhtyvät jopa kasvattajiksi. Joissakin tapauksissa koira tai lemmikki hankitaan lapselle, jos hänellä ei ole sisaruksia. Tai vastaavasti seuraksi yksinasuvalle vanhukselle. Maaseudulla koira saatetaan hankkia varoittamaan petoeläimistä tai muista kutsumattomista vieraista.

Riippumatta siitä, mikä syy taustalla on, lähes aina yksi motiivi liittyy siihen, että eläimillä on kyky saada ihmiset paremmalle tuulelle. Eläinten psykologiset vaikutukset ihmisen mieleen ja sitä kautta myös laajemmin terveyteen, ansaitsevat huomiota. Monesti tämä mekanismi ohitetaan ja puhutaan vain ylimalkaisesti eläinten söpöydestä ja seurasta. Tosiasia kuitenkin on, että esimerkiksi ahdistunutta ihmistä voi hoitaa tehokkaammin eläin kuin tieteellisen koulutuksen saanut ihminen. Aran ihmisen voi saada rohkaistumaan koira paremmin kuin armeija psykologeja. Saatamme naurahtaa asialle, mutta tosiasiassa on kyse merkittävästä ilmiöstä.

Eläimillä suuri vaikutus ihmiseen

Eläinten merkitystä ihmisten tunteille, terveydelle ja psyykeelle on tutkittu paljon etenkin viime vuosikymmeninä. Tutkimustulokset ovat lähes hengästyttäviä. Kiteytetysti voidaan sanoa, että eläimillä on poikkeuksellinen kysy saada ahdistunut, stressaantunut tai muuten negatiivisessä tunnetilassa oleva ihminen rauhoittumaan. Tällä on vaikutusta lukuisiin elämäntapasairauksiin, joista monet suomalaisetkin kärsivät nykyisin. Ja vaikka ei olisi vielä sairastunut, lemmikki voi auttaa sairauksien puhkeamisen ehkäisyssä esimerkiksi ihmisillä, joilla on hyvin stressaava työ.

Erilaisissa mielenterveyden ongelmissa eläimillä voi olla suuri rooli. Monesti esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuksesta kärsivän ihmisen on vaikea kommunikoida muiden ihmisten kanssa. Näin on etenkin silloin, jos potilas on pieni lapsi. Ei löydy sanoja, joilla pahaa oloa voisi käsitellä. Eläinten läsnäolo siirtää ongelmien käsittelyn pois teoreettiselta ja käsitteelliseltä tasolta. Potilaan on helpompi päästä irti kielteisistä ajatuksista ja tunteista, kun huomio keskittyy eläimeen. Vastaavaa on hankala saavuttaa toisen ihmisen kanssa, koska toinen ihminen väistämättä luo tilanteeseen erilaisia odotuksia. Ihmisten välille syntyy historia, joka vaikuttaa kanssakäymiseen. Eläimen kanssa ollaan jatkuvasti kiinni nykyhetkessä. Tästä syystä on mahdollista, että ihmisen aidoimmat puolet saattavat tulla esiin juuri eläinten seurassa.

Eläinten viehätys perustuu niiden kykyyn olla läsnä hetkessä

Nykyihmiselle on hyvin vaikeaa keskittyä nykyhetkeen, sillä erilaisia ärsykkeitä pyörii ympärillä jakuvasti. Meillä on myös vaatimus jakuvasta sosiaalisuudesta sekä kilpailusta sosiaalisessa arvojärjestyksessä, jossa toinen on aina toistaan arvokkaampi, menestyneempi, kauniimpi tai muuten arvioidaan paremmaksi. Vuorovaikutus ihmisten kanssa johtaa hyvin usein pettymyksiin ja torjuntaan, mikä aiheuttaa kielteisiä tunteita. Tiedämme myös, että ihmiset laskelmoivat ja saattavat olla meille ystävällisiä vain hyötyäkseen meistä jotenkin. Ihmisillä on aina jokin päämäärä, jota kohti he kulkevat ja on erittäin todennäköistä, että meidät nähdään vain pelinappulana kohti tuota päämäärää.

Eläinten kanssa tilanne on toinen. Eläimet elävät korostetusti tässä hetkessä, eikä niillä ole pitkän tähtäimen tavoitteita, joita ne suunnitelmallisesti tavoittelevat. Niiden tarpeet liittyvät syömiseen, lepäämiseen ja leikkimiseen – aivan kuten lapsilla. Kuka tahansa pystyy tekemään lemmikkikoiran onnelliseksi tarjoamalla sille hyvää ruokaa ja puuhasteltavaa. Maailma vaatii meiltä paljon, lemmikki hyvin vähän ollakseen onnellinen.

Monenlaisia terapiaeläimiä

Eläinten myönteinen vaikutus on huomattu monissa eri yhteyksissä, ei ainaostaan virallisen terveydenhoidon parissa. Myös esimerkiksi työpaikoilla, kouluissa ja muissa paikoissa, joissa ihmiste kokoontuvat nähdään eläimiä. Eikä pelkästään koiria, sillä monet muutkin eläimet ilostuttavat elämäämme: esimerkiksi alpakat kiertävät ikäihmisten palvelutaloissa piristämässä eläkeläisiä. Moneen palvelutaloon on hankittu kissa, jonka hoitoon kaikki osallistuvat.

Olennaista on tietysti se, että eläinyksilö on rauhallinen ja viihtyy hyvin ihmisten seurassa. Eläimetkin ovat yksilöitä, eikä kaikki niistä sovellu terapiakäyttöön.